Gelderse Blinden Stichting

Slechtziend of blind zijn: het is een last waar steeds meer mensen in Nederland vanaf hun geboorte of gedurende hun leven mee geconfronteerd worden. Veel van deze mensen beschikken over te weinig financiële middelen, mede als gevolg van hun beperking, om een in alle opzichten normaal leven te kunnen leiden. En daarvoor zijn wij er. Wij willen het leven van visueel beperkten aangenamer en eenvoudiger maken door hen financieel te ondersteunen bij bijzondere uitgaven.

Recente ontwikkelingen

Of bekijk hieronder onze gerealiseerde projecten en nieuwsberichten om meer inzicht te krijgen in onze organisatie.

Gelderse Blinden Stichting werkt samen met MuZIEum - project muZIEum

Zintuigen staan centraal bij het muZIEum

In 2014 en 2016 heeft de Gelderse Blinden Stichting het project ‘Leerwerkplek voor mensen met een visuele beperking’ van het MuZIEum financieel gesteund. Maar het MuZIEum doet meer en informatie over leuke activiteiten delen we graag (zoals recent het project ‘welke kleur groente is goed voor je ogen’ in de voorjaarsvakantie).

Lees verder