Financiële ondersteuning

Slechtziend of blind zijn: het is een last waar steeds meer mensen in Nederland vanaf hun geboorte of gedurende hun leven mee geconfronteerd worden. Veel van deze mensen beschikken over te weinig financiële middelen, mede als gevolg van hun beperking, om een in alle opzichten normaal leven te kunnen leiden. En daarvoor zijn wij er. Wij willen het leven van visueel beperkten aangenamer en eenvoudiger maken door hen financieel te ondersteunen bij bijzondere uitgaven.

N.B.: hoewel onze naam anders doet vermoeden bieden wij hulp in het gehele land.

Voor welke doeleinden kan financiële hulp worden aangevraagd?

De positieve resultaten van onze financiële ondersteuning motiveren ons om zoveel mogelijk slechtziende en blinde personen te helpen. Dit kan echter alleen wanneer een onderbouwde aanvraag bij ons wordt ingediend. Of dat iemand anders dat namens u doet. Wanneer een aanvraag bij ons binnenkomt, dan kijken we naar een aantal zaken.

Mogelijkheden tot aanvraag

 • Hulpmiddelen ter verbetering van het zicht
 • Hulpmiddelen ter verbetering van mobiliteit (echter geen auto’s)
 • Studiekosten om in aanmerking te komen voor een baan
 • Sport, cultuur en recreatieve doeleinden
 • Aanpassingen in eigen woning ter verbetering van levensomstandigheden

Financiële bijdragen aan verenigingen en organisaties?

Naast het financieel ondersteunen van blinde en slechtziende particulieren, ondersteunt de Gelderse Blinden Stichting ook verenigingen en organisaties die zich voor deze groep mensen inzetten.

Bij het verlenen van financiële ondersteuning houden wij met het volgende rekening:

 • Het doel en de inhoud van de financiering dient duidelijk te zijn omschreven
 • Een goed onderbouwde motivatie en omschrijving van de doelgroep is een vereiste
 • Uw motivatie en zinvolheid voor blinden en slechtzienden wordt kritisch beoordeeld
 • Structurele en organisatiekosten worden niet gefinancierd
 • Vermelding van andere benaderde fondsen is noodzakelijk
 • Met uitzondering van een financiële toetsing, doorloopt deze aanvraagprocedure dezelfde stappen als bij een particuliere aanvraag

De aanvraag moet minimaal het volgende bevatten

 • Een onderbouwing van de aard en de reden voor het aanvragen van financiële ondersteuning
 • Een recente medische verklaring van uw oogarts of zorginstelling, zoals Bartiméus of Koninklijke Visio, waaruit blijkt dat u blind of slechtziend bent
 • Bij voorkeur een aanvullende verklaring van deze zorginstelling over de noodzaak van de gevraagde ondersteuning.
 • Een verklaring/overzicht (bijvoorbeeld een bankafschrift of uitkeringsoverzicht) waaruit blijkt dat u niet over voldoende financiële middelen beschikt voor de gevraagde ondersteuning en dat deze ook niet door andere instanties wordt verstrekt

De beoordeling van een aanvraag start zodra wij deze in goede orde hebben ontvangen.

Het beoordelingstraject ziet er als volgt uit

  • Beoordeling of de aanvraag compleet is
  • Registratie van uw aanvraag in ons systeem
  • Uw aanvraag wordt getoetst of deze binnen onze criteria valt
  • Uw financiële situatie wordt beoordeeld om te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is
  • Het bestuur van de Gelderse Blinden Stichting geeft zijn goed- of afkeuring*

* Dit besluit is genuanceerd, gemotiveerd en is definitief. De secretaris bericht u schriftelijk of per email of uw aanvraag is toe- of afgewezen.

Vraag direct financiële ondersteuning aan

Wij proberen iedere aanvraag zo spoedig en adequaat mogelijk af te handelen. Mocht u nog vragen, suggesties of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op.

Aanvullende informatie

Heeft u nog vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Ga naar de betreffende pagina via één van de onderstaande links.