Het verhaal van de Gelderse Blinden Stichting

De Gelderse Blinden Stichting (GBS), voorheen Gelderse Blinden Vereniging, zet zich sinds 1912 in voor slechtziende en blinde mensen in Nederland. In de afgelopen decennia zijn honderden aanvragen verwerkt en evenzoveel slechtziende en blinde mensen geholpen. Hier zijn wij uitermate blij over. Zeker als u bedenkt dat de stichting geen medewerkers in dienst heeft, en volledig rust op de inzet van vrijwilligers.

Doelstelling Gelderse Blinden Stichting

De Gelderse Blinden Stichting beheert een fonds, dat in de afgelopen 100 jaar is opgebouwd. Wij zetten ons in voor de verbetering van levensomstandigheden van blinden en slechtzienden in Nederland met behulp van dat geld. Dit gebeurt door de GBS zelf en in samenwerking met andere organisaties (LSBS en andere blindenfondsen) die zich op verschillende manieren inzetten voor deze groep mensen. De ondersteuning is meestal in de vorm van een financiële bijdrage om de kwaliteit van leven voor deze mensen te verbeteren.

Bij een verbetering van kwaliteit van leven moet u denken aan

  • Hulpmiddelen om het zicht te verbeteren (bijv. Brillen, contactlenzen en speciale low-vision hulpmiddelen)
  • Verbetering van leefomstandigheden in woningen
  • Studiekosten voor personen met geen of beperkt gezichtsvermogen voor het verkrijgen van werk
  • Sport en cultuur en vrije tijd

Financiële bijdragen aan verenigingen en organisaties

Naast het financieel ondersteunen van blinde en slechtziende particulieren, ondersteunt de Gelderse Blinden Stichting ook verenigingen en organisaties die zich voor deze groep mensen inzetten.

Bij het verlenen van financiële ondersteuning houden wij met het volgende rekening:

  • Het doel en de inhoud van de financiering dient duidelijk te zijn omschreven
  • Een goed onderbouwde motivatie en omschrijving van de doelgroep is een vereiste
  • Uw motivatie en zinvolheid voor blinden en slechtzienden wordt kritisch beoordeeld
  • Structurele en organisatiekosten worden niet gefinancierd
  • Vermelding van andere benaderde fondsen is noodzakelijk
  • Met uitzondering van een financiële toetsing, doorloopt deze aanvraagprocedure dezelfde stappen als bij een particuliere aanvraag

Activiteiten van de Gelderse Blinden Stichting

Naast het verlenen van financiële ondersteuning, organiseert de Gelderse Blinden Stichting soms zelf activiteiten. Zo was er tot 2015 tweejaarlijks een boottocht voor veel blinden en slechtzienden uit de regio. In 2016 werden150 toegangskaarten beschikbaar gesteld voor het Wintercircus van “Komt het Zien!”; een voorstelling met audiodescriptie. En in 2019 organiseerde de Gelderse Blinden Stichting samen met Oogvereniging Gelderland “ZIE jij wat in muZIEk” ; een gezellige muzikale middag in het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem.

Bedoeld om de deelnemers enkele gezellige en onvergetelijke momenten te bezorgen. Met name het kunnen delen van ervaringen met andere visueel beperkten wordt als heel fijn en waardevol ervaren.