Gegevens t.b.v. de A.N.B.I. erkenning

Gelderse Blinden Stichting – ANBI status – juli 2018

Algemeen

Naam
Gelderse Blinden Stichting

Fiscaal nummer
2621071

KvK nummer
40120763

Contactgegevens
Postbus 181
6880 AD VELP GLD
026-44 22 425

Bestuur

Voorzitter
dhr. E.J.G.M. Weijers

Penningmeester
dhr. H.C.R. Rutgers

Algemene zaken
mw C. Laagland-Lokum

Algemene zaken
mw. G.M.A. Korzilius

Doelstelling

Uit de Statuten van de Gelderse Blinden Stichting:

Artikel 2. Doelstelling

 1. “De Stichting heeft ten doel: het verlenen van materiële steun aan blinden en slechtzienden en aan instellingen (…) welke zich bewegen op het gebied van blinden- en/of slechtziendenzorg en/of onderzoek ter voorkoming en genezing van visuele handicaps.”
 2. Het bevorderen van verzorging, ontwikkeling en ontspanning van blinden en slechtzienden.

Beleidsplan

Het beleid is er in principe op gericht de netto-opbrengsten van het kapitaal volledig te benutten voor de subsidieverstrekking.
Het huidige uitgangspunt is dat de subsidies moeten worden opgebracht door de opbrengsten van het vermogen. Hierbij kunnen we een nuancering aanbrengen. De relatie tussen het beschikbare budget en de te verstrekken subsidies hoeft niet beslist per jaar sluitend te zijn. Een redelijke overschrijding in een bepaald jaar moet mogelijk zijn, waarbij het streven dan moet zijn om dit de daaropvolgende jaren te compenseren. De Gelderse Blinden Stichting voert geen actief beleid voor fondsenwerving.

Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen personeel in dienst. Alle bestuursleden werken op geheel vrijwillige basis, slechts werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. Bestuursleden kunnen een theoretische beloning van € 1.500,- per jaar ontvangen die zij direct weer doneren aan de Gelderse Blinden Stichting.

Uitgeoefende activiteiten

 • Organiseren van een boottocht voor 100 blinden en slechtzienden in 2012 en 2014
 • Steun aan blinden via onverplichte bijdragen
 • Steun aan het ICT-fonds van de LSBS
 • steun aan het Vakantiefonds van de LSBS
 • Steun aan incidentele projecten buiten Europa
 • Steun op structurele basis aan projecten in Peru (Huaraz en Huancavelica)
 • Steun aan diverse sportevenementen voor blinden en slechtzienden in Nederland
 • Steun aan particulieren in Nederland (diverse hulpmiddelen, brillen, lenzen, verlichting etc.)
 • Steun aan medisch onderzoek van de Radboud Universiteit