Samenwerking

Samen staan we sterk; dat vinden we bij de Gelderse Blinden Stichting heel belangrijk. Wij helpen mensen met een visuele beperking en een laag besteedbaar inkomen om bijzondere onvermijdelijke uitgaven toch mogelijk te maken. Om onze doelstelling te realiseren werken wij samen met andere organisaties die ons hierbij kunnen helpen en ondersteunen.

Geschikte samenwerkingspartners

Wij werken samen met organisaties die zich ook inzetten om de gezondheid en het leven van visueel beperkte mensen te verbeteren. In 2012 zijn we een bijzondere samenwerking met het Radboud UMC in Nijmegen aangegaan. De Gelderse Blinden Stichting steunt de afdelingen Oogheelkunde en Humane Genetica bij hun wetenschappelijke onderzoeken. De stichting doneert vier jaar lang €60.000,- per jaar.

Onze partners

  • Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden
  • Vakantiefonds
  • ICT-fonds
  • Oogvereniging Gelderland

Buitenlandse samenwerkingsverbanden

We initiëren en steunen niet alleen projecten en organisaties in Nederland. De Gelderse Blinden Stichting is ook actief in verschillende andere landen. We hebben onder andere bijdragen geleverd aan projecten van instanties in India, Kameroen, Sri Lanka en Peru. Met name in Peru zijn twee eigen projecten uitermate succesvol gebleken. Daar zijn tussen 2007 en 2014 zestig slechtziende en blinde mensen begeleid in een revalidatie- en rehabilitatietraject. Zij zijn succesvol uit hun sociale isolement bevrijd. Deze mensen hebben nu een goed vooruitzicht op een aangenamer leven en zijn zelfredzamer. Een aantal van hen, die voldoende scholing hadden zijn opgeleid tot masseur en anderen hebben een cateringservice opgericht. Weer anderen zijn geschoold in textielarbeid zoals weven. Enkele personen die analfabeet zijn, zijn geholpen om in hun huisjes kleinvee te fokken voor de verkoop zodat ze bescheiden inkomsten hebben.